Ένας ονειρικός γάμος...

Κι ένα Σάββατο πρωί

Ένας περίπατος στο πάρκο